Đề 37

Câu hỏi
Thời gian còn lại: 00:00
Câu hỏi 1:

Khái niệm “đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 2:

Người lái xe không được lùi xe ở những khu vực nào dưới đây?

Câu hỏi 3:

Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 không được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 4:

Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 5:

Người có giấy phép lái xe hạng FE được điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 6:

Biển báo hiệu hình chữ nhật hoặc hình vuông hoặc hình mũi tên nền xanh lam là loại biển gì dưới đây?

Câu hỏi 7:

Khi tập lái xe ô tô, người tập lái xe phải thực hiện các điều kiện gì dưới đây?

Câu hỏi 8:

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 9:

Tại nơi đường giao nhau, khi đèn điều khiển giao thông có tín hiệu màu vàng, người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 10:

Khi lái xe trên đường vắng mà cảm thấy buồn ngủ, người lái xe nên chọn cách xử lý như thế nào cho phù hợp?

 
Câu hỏi 11:

Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi 12:

Người thuê vận tải hàng hóa có các quyền hạn gì dưới đây?

Câu hỏi 13:

Trong các hành vi dưới đây, người lái xe ô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

Câu hỏi 14:

Khi điều khiển ô tô qua đoạn đường ngập nước, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 15:

Xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ phải có đủ các loại đèn gì?

Câu hỏi 16:

Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ?

Câu hỏi 17:

Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

Câu hỏi 18:

Trong các biển báo dưới đây biển nào báo hiệu “Hết đường cao tốc”?

Câu hỏi 19:

Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

Câu hỏi 20:

Các biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 21:

Biển 1 có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 22:

Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

Câu hỏi 23:

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 24:

Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

Câu hỏi 25:

Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 26:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi 27:

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 28:

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 29:

Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 30:

Xe nào được quyền đi trước?

Câu hỏi 31:

Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 32:

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 33:

Khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 34:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 35:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?