Đề 10

Câu hỏi
Thời gian còn lại: 00:00
Câu hỏi 1:

Phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì?

Câu hỏi 2:

“Làn đường” là gì?

Câu hỏi 3:

Khái niệm “Khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 4:

Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

Câu hỏi 5:

Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 6:

Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 7:

Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đoạn đường nào dưới đây?

Câu hỏi 8:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h?

Câu hỏi 9:

Khi dừng, đỗ xe trên đường phố hẹp, người lái xe ô tô phải dừng, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu mét trong các trường hợp dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 10:

Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không?

Câu hỏi 11:

Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 12:

Việc vận chuyển động vật sống phải tuân theo những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 13:

Trong đoạn đường hai chiều tại khu đông dân cư đang ùn tắc, người điều khiển xe mô tô hai bánh có văn hóa giao thông sẽ lựa chọn xử lý tình huống nào dưới đây?

Câu hỏi 14:

Khi tránh nhau trên đường hẹp, người lái xe cần phải chú ý những điểm nào để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 15:

Đèn phanh trên xe mô tô có tác dụng gì?

Câu hỏi 16:

Biển nào cấm ô tô tải?

Câu hỏi 17:

Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

Câu hỏi 18:

Số 50 trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 19:

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

Câu hỏi 20:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 21:

Biển nào báo hiệu các phương tiện phải đi đúng làn đường quy định và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép?

Câu hỏi 22:

Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

Câu hỏi 23:

Gặp biển báo này, người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào?

Câu hỏi 24:

Khi di chuyển trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi được cả hai hướng (bên trái hoặc bên phải) để tránh chướng ngại vật?

Câu hỏi 25:

Khi di chuyển trên đường cao tốc, gặp biển nào người lái xe phải chú ý đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm?

Câu hỏi 26:

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 27:

Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Câu hỏi 28:

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 29:

Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 30:

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi 31:

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 32:

Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 33:

Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 34:

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 35:

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?